Styrer, råd og utvalg under Justis- og beredskapsdepartementet

Her finner du:

  • permanente råd, utvalg og arbeidsgrupper
  • tidsbegrensede råd, utvalg og arbeidsgrupper
  • innstillinger som er levert.

   

Permanente råd, utvalg og arbeidsgrupper

Tidsbegrensede råd, utvalg og arbeidsgrupper

Innstillinger