Advokatbevillingsnemnden

Advokatbevillingsnemnden treffer vedtak som første instans – etter forslag fra Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden – i saker som blant annet knytter seg til tilbakekalling og suspensjon av advokatbevilling.

Om Advokatbevillingsnemnden

Opprettet: 2017

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Postboks 720 Sentrum, 0106 Oslo