Avdelinger i Justis- og beredskapsdepartementet

Departementet har omtrent 400 ansatte fordelt på ni avdelinger, departementsrådens sekretariat og kommunikasjonsenheten.