Ekspedisjonssjef Unni Gunnes

Unni Gunnes er ekspedisjonssjef i Samfunnsskikkerhetsavdelingen.

E-post: unni.gunnes@jd.dep.no

Samfunnssikkerhets-avdelingen