Ekspedisjonssjef Unni Gunnes

Ekspedisjonssjef Unni Gunnes

Unni Gunnes er ekspedisjonssjef i Samfunnsskikkerhetsavdelingen.

Samfunnssikkerhets-avdelingen

E-post: unni.gunnes@jd.dep.no