Ekspedišuvdnahoavda Unni Gunnes

Unni Gunnes er ekspedisjonssjef i Samfunnsskikkerhetsavdelingen.

E-poasta: unni.gunnes@jd.dep.no

Heahtedilihálddašan- ja sihkkarvuođaossodat