Department director Unni Gunnes

Unni Gunnes er ekspedisjonssjef i Samfunnsskikkerhetsavdelingen.

E-mail unni.gunnes@jd.dep.no

Department of Public Security.