Sisafárrenossodat

Sisafárrenossodagas (SISA) lea bajimus ovddasvástádus ovttastahttit ja čađahit stáhta dorvoohcciid- ja sisafárrenpolitihka.

Ossodagas lea etáhtastivrenovddasvástádus Olgoriikadirektoráhtas (ODI) ja Olgoriikanammagottis (ONA), ja bajimuš ovddasvástádus jođihit stáhta dorvoohcciidorrunsajiid. Ossodagas lea maid ovddasvástádus olgoriikalašlágas ja dasa gulli láhkaásahusain, ja fuolahit Norgga beroštumiid EUa ja Norgga Schengen-ovttasbarggu ektui, ja ollu eará riikkaidgaskasaš organisašuvnnaid ektui nu mo ONa Dorvoohcciid Allakommisára (UNHCR) ja International Organisation for Migration (IOM) ektui.

Ossodat lea juhkkojuvvon viđa sekšuvdnii fágasurggiid mielde.