Krisestøtteenheten

Krisestøtteenheten (KSE) skal ved behov yte støtte til lederdepartementet og Kriserådet i deres krisehåndtering.
  • Sekretariat for Kriserådet
  • Støtte lederdepartementet og Kriserådet i deres koordineringsfunksjoner
  • Det sivile situasjonssenteret er organisert som en del av KSE
  • Gjennomføring og utvikling av kurs og foredrag om sentral krisehåndtering
  • Øvelser på sentralt nivå
  • Krise- og beredskapsplanverk nasjonalt og internasjonalt
  • JDs kriseorganisasjon og kriseplanverk