Krisestøtteenheten

Krisestøtteenheten (KSE) skal ved behov yte støtte til lederdepartementet og Kriserådet i deres krisehåndtering.

KSE er organisatorisk plassert som en enhet i Samfunnssikkerhetsavdelingen (SAM) i Justis- og beredskapsdepartementet. KSE er permanent sekretariat for Kriserådet.

KSE bemanner et sivilt situasjonssenter med døgnkontinuerlig beredskap. Krisestøtteenheten har også ansvar for kompetanseheving på dette området på departementsnivå. KSE skal støtte lederdepartementet og Kriserådet med kompetanse i strategisk krisehåndtering og kapasiteter i form av infrastruktur, tekniske løsninger, møtelokaler og personell.

Under en krise bidrar KSE med kompetanse i form av rådgivning og faglig bistand til Kriserådet og lederdepartement under krisehåndteringen. Dette omfatter støtte til analyser, utarbeidelse av overordnede situasjonsrapporter og etablering av felles grunnlag for strategisk koordinering.

Til toppen