Ekspedisjonssjef Ketil Bøe Moen

Ekspedisjonssjef Ketil Bøe Moen

portrett av mann

Lovavdelingen

E-post: ketil.moen@jd.dep.no
Telefon: 22 24 53 38
Mobil: 977 50 170

Ketil Bøe Moen er ekspedisjonssjef i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Moen leder Lovavdelings arbeid som juridisk ekspertorgan for regjeringen og departementene. Han har tidligere arbeidet som advokat hos Regjeringsadvokaten, hvor han blant annet i mange år hadde hovedansvar for EØS-rett.