Ekspedisjonssjef Ketil Bøe Moen

Ketil Moen

E-post: ketil.moen@jd.dep.no
Telefon: 22 24 53 38
Mobil: 977 50 170

Lovavdelingen