Enheten for offentlig rett

Enheten har ansvar for statsrett, alminnelig forvaltningsrett, ekspropriasjon og generelle lovgivningsspørsmål. I samarbeid med Utenriksdepartementet har enheten dessuten ansvar for folkerett, EØS/EU-rett og internasjonale menneskerettigheter.

Lovavdelingen har også en egen forskriftsenhet, knyttet til Enheten for offentlig rett som gir råd om utformingen av forskrifter og samordning av regelverk på tvers av departementene.