Enheten for strafferett og prosess

Enheten har ansvar for strafferett, norsk og internasjonal straffeprosess, sivilprosess, menneskerettsspørsmål i strafferett og prosess, personvernlovgivningen og nordisk lovsamarbeid.