Konstituert ekspedisjonssjef Øystein Mortensen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Polaravdelingen

E-post: oystein.mortensen@jd.dep.no
Telefon: 22 24 56 00
Faks: 22 24 95 30