Regelverks- og kontrollseksjonen (RKS)

Utlendingsregelverk, praksisstyring og sikkerhetssaker.