Regelverks- og kontrollseksjonen (RKS)

Utlendingsregelverk, praksisstyring og sikkerhetssaker.

Utlendingsregelverk/Praksisstyring

Seksjonen har ansvar for utvikling og tolking av utlendingsloven med forskrifter og rundskriv, og praksisstyring knyttet til utlendingslovgivningen, for områdene som handler om utvisning, bortvisning, straff, tvangsmidler (undersøkelse, beslag, internering, meldeplikt) og ID/biometri.

Saker som berører grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn

Seksjonen har også ansvaret for å håndtere regelverk og saker i medhold av utlendingslovens kap 14 – særskilte regler for saker som berører grunnleggende nasjonale interesser og utenrikspolitiske hensyn.