Seksjon for økonomi, analyse og langtidsplan (ØAL)

Seksjonen har ansvar for avdelingens arbeid med statsbudsjettet for politiet og Den høyere påtalemyndighet. I tillegg har seksjonen ansvar for å koordinere departementets arbeid med analyser og langtidsplan samt oppfølging av bygge- og leiesaker for politiet og påtalemyndigheten.
Til toppen