Seksjon for økonomi, beredskap og langtidsplanlegging (ØBL)

Seksjonen har for utvikling av langtidsplaner, herunder strategier for utvikling av politiets beredskapskapasiteter, for statsbudsjettprosessen og investeringsplaner samt beredskap og krisehåndtering.