Juridisk seksjon (JUS)

Seksjonen har ansvar for juridiske spørsmål og regelverksutvikling på Politiavdelingens område. Sentrale lover er politiloven, politiregisterloven, våpenloven og passloven.