Seksjon for HR, lederstøtte og dokumentasjon

Departementets HR-funksjon, arbeidsgiverfunksjonen, HR-saker i sektor og departementets lønns- og personalpolitikk ligger i denne seksjonen. Seksjonen har også ansvar for kompetanse- og organisasjonsutvikling, samt rekruttering. Departementets HR-funksjon, arbeidsgiverfunksjonen, HR-saker i sektor og departementets lønns- og personalpolitikk ligger i denne seksjonen. Seksjonen har også ansvar for kompetanse- og organisasjonsutvikling, samt rekruttering.

Seksjonen har to enheter:

Enhet for kontor- og lederstøtte

Enheten ivaretar en rekke interne funksjoner på kontorsiden i tillegg til støttefunksjoner for ledere i departementet. Enheten sørger bl.a. for publisering på regjeringen.no av rundskriv og høringssaker og besvarer henvendelser fra publikum.  Enheten har ansvar for fakturabehandling og tilrettelegging ifm. større konferanser og reisevirksomhet.
Enheten ledes av May-Grethe Rosenberg.  

Enhet for arkiv og dokumentforvaltning

Enheten har ansvar for forvaltning av departementets papirbaserte og elektroniske arkiver. Enheten skal påse at gjeldende regelverk for arkiv og dokumentasjonsforvaltning, samt interne retningslinjer og rutiner etterleves. Enheten har ansvar for daglig arkivdrift, herunder rådgivning og veiledning i arkivrelaterte spørsmål, systemstøtte og opplæring av departementets brukere, kvalitetssikring og journalføring, og publisering av offentlig journal på eInnsyn.