Seksjon for HR

Seksjonen har blant annet ansvar for utvikling og gjennomføring av JDs personalpolitikk og personalforvaltning.

Ansvarsområdene omfatter:

  • Utvikling og gjennomføring av JDs personalpolitikk og personalforvaltning
  • Administrativ/juridisk rådgivning
  • Organisasjons- og kompetanseutvikling
  • Generelle personal- og lønnssaker for underliggende virksomheter
  • Likestilling og helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid