Avdelingsdirektør Solveig Nowacki

E-post: solveig.nowacki@jd.dep.no
Telefon: 222 45613

Seksjon for HR, lederstøtte og dokumentasjonsforvaltning