Statssekretær John-Erik Vika

Statssekretær John-Erik Vika (Sp)

John-Erik Vika er statssekretær for justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Tiltrådte: 22.10.2021
Født: 1963

Adresse: Gullhaug torg 4a, 0030 Oslo
E-post: postmottak@jd.dep.no

John-Erik Vika har sittet som ordfører i Eidsvoll kommune siden 2015. Før det var Vika politioverbetjent og seksjonssjef for Politiets utlendingsenhet på Gardermoen. I perioden 2017–2021 var han vararepresentant på Stortinget for Akershus.

Vika har studert ved Politihøgskolen. Han har også gått på Befalsskolen (Militærpolitiet).