Tale aspirantene ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter, KRUS

(sjekkes mot framføring)

Kjære aspiranter! Kjære alle sammen. Gratulerer med dagen, og gratulerer med vel gjennomført utdanning!  Jeg setter stor pris på å få være til stede her og markere dagen med dere. 

Nå skal dere snart ta med den verdifulle kunnskapen dere har opparbeidet dere gjennom disse årene ut til kriminalomsorgens ulike institusjoner i vårt langstrakte land.  

Der kommer dere til å være et etterlengtet tilskudd til en av samfunnets viktigste institusjoner.

Kriminalomsorgens oppdrag er å gjennomføre noe av det mest inngripende staten kan utsette et individ for i vårt samfunn – frihetsberøvelse – på en måte som både er tillitsvekkende for samfunnet og som motvirker nye straffbare handlinger. Dere skal være med på å legge til rette for at de som soner selv kan gjøre en innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster.

Dette er ingen liten oppgave. For at vi som samfunn skal lykkes med dette oppdraget er vi helt avhengige av kriminalomsorgens aller viktigste komponent: Dere som skal jobbe der.

Hverdagen som fengselsbetjent handler i stor grad om balansegangen mellom å utøve makt og å vise omsorg, mellom å opptre profesjonelt og å vise medmenneskelighet. Det er et spennende og givende yrke, og det er et yrke som kan være utfordrende på flere måter.

Dere har ikke valgt dette yrket fordi det er enkelt. Akkurat det er det ingen tvil om. Jobbhverdagen som fengselsbetjent kan være krevende.

Vi vet at dette yrket vil kreve mye av dere. I arbeidshverdagen vil dere nok av og til oppleve at profesjonalitet og medmenneskelighet blir møtt med utakknemlighet.

Men også en arbeidshverdag der nettopp dere selv er det som utgjør den store forskjellen, både for det enkelte individ i soningshverdagen, men også for samfunnet som helhet.

Det norske straffegjennomføringssystemet er basert på humanistiske prinsipp, og med stor vekt på rehabilitering. Mennesker som har begått straffbare handlinger skal etter endt soning kunne vende tilbake til samfunnet. Det er et prinsipp som gagner både den enkelte, som får en ny sjanse i livet, men også hele storsamfunnet.

De siste årene har det skjedd store endringer i rettssystemet, som også har hatt stor påvirkning på kriminalomsorgen. En høy andel av dem som dømmes gjennomfører straffen sin i samfunnet, blant annet med elektronisk kontroll. På den måten kan de fortsette i arbeid eller utdanning og beholde boligen sin. Det er positivt, men har samtidig hatt den konsekvensen at vi har fått en økt andel av innsatte i fengsel som har komplekse utfordringer. Det påvirker også i stor grad hverdagen i fengslene.

Dere vil møte mennesker som har gjort andre vondt. Dere vil møte mennesker som selv har opplevd mye vondt. Som har havnet på sidelinjen av samfunnet. En stor del av jobben blir å motivere til å søke tilbake til samfunnet, til å foreta de endringene som er nødvendig for at dette skal lykkes. Det er en oppgave som krever at man møter alle med respekt og tålmodighet, og som til tider vil kreve mye av dere som mennesker.  Med den utdanningen dere har gjennomført her på KRUS, er jeg sikker på at dere er godt rustet også for disse utfordringene.

Kriminalomsorgens verdier er åpenhet, trygghet og nytenking. Dere som nå skal ta fatt på akkurat denne yrkeskarrien, har spesielt gode forutsetninger til å bidra til dette. Når samfunnet utvikler seg må også dets institusjoner utvikle seg, slik at vi til enhver tid har de rette verktøyene og den rette kompetansen. Vi som styrer skal legge til rette for denne utviklingen, men vi trenger innspill fra dere som skal oppleve dette på kroppen. Husk det.   

Avslutningsvis vil jeg ønske dere masse lykke til i jobben som fengselsbetjent. Gjennom dette yrkesvalget bidrar dere til å gjøre samfunnet vårt tryggere og bedre for alle. På vegne av regjeringen vil jeg si tusen takk for det.