Politisk rådgiver Torleik Svelle

Politisk rådgiver Torleik Svelle (Sp)

Torleik Svelle er politisk rådgiver for justis- og beredskapsministeren

Torleik Svelle er politisk rådgiver for justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Tiltrådte: 26.10.2022
Født: 1996

E-post: torleik.svelle@jd.dep.no
Mobil: 466 75 564

Torleik Svelle er fra Saksumdal, Lillehammer kommune. Svelle er 1. vara til Stortinget for Oppland i stortingsperioden 2021–2025, og er folkevalgt i Lillehammer kommune der han sitter i formannskapet og i Innlandet fylkesting i perioden 2019-2023. (i permisjon nå). I perioden 7. november 2019 - 20. november 2022 ledet han Senterungdommen. 

Torleik Svelle har en bachelor i medievitenskap fra NTNU i Trondheim.