Hilsningstale ved åpning av nytt politihus i Agder politidistrikt

Kjære alle sammen!

Det er en stor glede for meg å være til stede her i dag. Det har tatt tid å få på plass dette huset, men nå ser vi et fremtidsrettet bygg tilrettelagt for samarbeid med innbyggere og samvirkeaktører. Politihuset fremstår som et av Norges mest moderne politibygg.

Politiet har mange, store og viktige oppgaver hvor et trygt samfunn er kjernen i samfunnsoppdraget. Derfor er politibudsjettet stort, på over 20 milliarder kroner. Derfor er det også godt å kunne stå her i dag og se hva satsingene legger til rette for.

Her er alle tre nødmeldingssentralene samlet. Følgeforskningen hos de samlokaliserte sentralene i Bodø er tydelig på at samlokaliseringen har gitt, og gir positive effekter. Godt samarbeid på tvers øker beredskapen og tryggheten for alle. Samlokalisering bidrar til at politi, brann og helse videreutvikler det allerede gode samarbeidet ytterligere. Vi har nylig opplevd ekstremværet «Hans». Et stadig villere og mer uforutsigbart vær fører til at kritisk infrastruktur, som vei og bane, ødelegges, og at bygder blir isolert. Da er det spesielt viktig med lokalkunnskap om geografi og bosetting, tilgjengelige menneskelige og materielle ressurser og kjennskap til hvordan lokalsamfunnene er bygd opp. Og da er det også nyttig at nødmeldingssentralene sitter sammen, har etablerte samarbeidsrutiner og kjenner hverandre når minuttene teller.

Regjeringen skal fortsette å styrke politiet og beredskapen i hele landet. Senest i vår økte Senterpartiet og Arbeiderpartiet politibudsjettet med en halv milliard kroner i revidert nasjonalbudsjett for å møte økte kostnader og sikre videreutvikling av norsk politi. Det er den største satsningen på politi i et revidert budsjett noen sinne, etter det jeg kjenner til. Pengene skal bidra til at politiet kan ha et høyt bemannings- og aktivitetsnivå i hele landet, og legge til rette for gode og tilgjengelige polititjenester for hele befolkningen.

Politiet må også ha tid og folk til å være til stede lokalt. Det handler om beredskap, men også om viktig forebyggende arbeid mot for eksempel vold, rus og ungdomskriminalitet. De må ha tid til de viktige samtalene og til å bygge tillit i hverdagen.

Derfor har Senterpartiet og Arbeiderpartiet prioritert politiet høyt siden vi kom i regjering høsten 2021. Etter bare tre uker i regjering la vi fram statsbudsjett for 2022 med 200 millioner kroner mer til politiet. Utover dette har vi satt av midler til å opprette ni nye tjenestesteder i 2023, og ti nye tjenestesteder i 2024, samt lagt til rette for at politiet kunne gå til anskaffelse av over 370 nye politibiler i 2022, som har kommet hele landet til gode.

Vi skal fortsette å trygge hele Norge. Regjeringen vil blant annet legge frem en lokalpolitiplan, et etterforskningsløft, en stortingsmelding om økonomisk kriminalitet og en opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. Og vi er i gang med å etablere et senter på Gjøvik, som blir en viktig ressurs i kampen mot digitale bedragerier, en type kriminalitet som rammer stadig flere – deg og meg.

Jeg er trygg på at det nye politihuset vil være en viktig ressurs i arbeidet og utvikling av politiet her i Agder.

Takk for meg!