Justis- og beredskapsdepartementets årsregnskap

Årlig regnskap over disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

Regnskapet utarbeides i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten og Finansdepartementets rundskriv R-115 om utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomhets årsregnskap.

Årsregnskap 2016 (PDF) | Revisjonsberetning (PDF)

Årsregnskap 2015 (PDF)

Årsregnskap 2014 (PDF)