Justis- og beredskapsdepartementets årsregnskap

Årlig regnskap over disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

Regnskapet utarbeides i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten og Finansdepartementets rundskriv R-115 om utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomhets årsregnskap.

2023: Årsregnskap (PDF)

2022: Årsregnskap (PDF)  | Revisjonsberetning (PDF)

2021: Årsregnskap (PDF)  | Revisjonsberetning (PDF)

2020: Årsregnskap (PDF)Revisjonsberetning (PDF)

2019: Årsregnskap (PDF) | Revisjonsberetning (PDF)

2018: Årsregnskap (PDF) | Revisjonsberetning (PDF)

2017: Årsregnskap (PDF) | Revisjonsberetning (PDF)

2016: Årsregnskap (PDF) | Revisjonsberetning (PDF)

2015: Årsregnskap (PDF)

2014: Årsregnskap (PDF)