Revidert nasjonalbudsjett:

Statsråd Mehls innlegg på pressetreffet om justis- og politisatsinga

(sjekkes mot framføring)

Regjeringens mest grunnleggende oppgave er å sikre trygghet for folk som bor i Norge. Vi legger derfor i dag fram en tung satsning på politi.

I dag foreslår regjeringen 1,6 milliarder kroner ekstra til politiet i 2024 - i februar varslet vi en økt bevilgning på 635 millioner til politiet. I dag legger vi på ytterligere en milliard. I tillegg til dette vil vi gi PST 150 millioner til PST og 115 millioner til registrering av ukrainske asylsøkere i 2024.

Vi lever i en verden som blir stadig mere utrygg og dette påvirker også oss i Norge, det krever stadig mere av politiet og holde oss trygge. Vi har et svært godt politi i Norge, derfor varsler vi også i dag at det vil bli flere av dem. 

For regjeringen har det vært viktig å sikre politiet. Derfor varsla vi allerede i februar at politiet ville få 635 millioner i revidert budsjett. I dag foreslår vi en milliard oppå det igjen.

I dag styrker vi politiet betydelig og staker ut kursen for å knuse gjengkriminaliteten i Norge. 

23. mars siden ble en mann i 20 årene skutt når en gjerningsperson avfyrte skudd mot Beirut Kebab. For en måned siden ble en ung gutt skutt på en frisørsalong på Bryn. Kort tid etterpå opplevde vi trolig skudd inne på et utested i sentrum.

I tillegg ser vi at i 2023 ble det beslaglagt nesten 2,3 tonn kokain i Norge. Dette er mer kokain enn det ble beslaglagt totalt mellom 2000 og 2022.

Dette skaper frykt og skjer midt i mellom oss alle. Den kyniske kriminaliteten som vanligvis skjer i skyggene koker opp til overflaten og skjer blant oss og skaper utrygghet.

I trusselvurderingene fra politiet og Riksadvokatembetet står det at kriminelle nettverk og -gjenger representerer en betydelig utfording, blant annet gjennom rekruttering av unge personer til kriminelle miljøer. Vi vet at disse miljøene ofte er preget av voldelige, interne konflikter.

I Europa er den alvorlige og organiserte kriminaliteten en av de største samfunnstruslene, og vi vet at disse nettverkene jobber over landegrenser.

I februar fikk vi politiets første trusselvurdering av kriminelle nettverk. Vi vet nå at trusselen fra kriminelle nettverk aldri har vært høyere. Det er identifisert omtrent 100 kriminelle nettverk og 1200 personer tilknyttet disse i Norge.

Derfor legger vi i dag opp til en solid politistyrking, der vi trapper opp kampen mot at gjenger skal få fotfeste i Norge.

Vi må drive effektiv forebygging og sørge for mere synlig politi. Samtidig som vi må drive god etterretning og bygge tillit til grupper som faller utenfor.

Vi må ligge foran og hindrer en negativ utvikling, slik flere europeiske land opplever, blant annet Sverige, Nederland og Belgia.

Det er vanskelig å måle prisen på god forebygging. Men regjeringen tror at økt innsats mot disse miljøene vil spare samfunnet for store økonomiske kostnader og betydelige menneskelige lidelser.

Med en satsning på 1,9 milliarder i dag vil vi styrke politiet:

  • Vi skal vite mer om kriminaliteten: Politiet skal identifiserer kriminelle nettverk og aktørene i og rundt disse nettverkene, produsere mer og bedre etterretning og analyse.
  • Politiet skal avdekke kriminelle handlinger, og risikoen for å bli tatt vil øke.
  • Politiet får økt kapasitet til å etterforske og føre saker for retten.

Vi vet at det er pengene som driver gjengene – og tar vi fra dem verdiene så stopper vi også driverne av kriminalitet.

Vi vil derfor nå kunne inndra langt mer utbytte fra den kriminelle økonomien, og sikre at utbyttet tas fra de kriminelle gjennom inndragning.

Politiet og folk her i Oslo er bekymret for utviklingen hvor vi ser at unge blir utsatt for kriminalitet av andre unge.

Vi skal derfor gå aktivt inn for å bremse økningen av medlemmer i gjengene ved å gå målrettet på de som rekrutterer særlig ungdom, også når det gjelder statussymboler og verdier de kan bruke til å lokke med seg barn og unge.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet tror på nær politiet. Politiet som bygger tillit og driver effektivt forebyggende arbeid.  Det skaper trygghet i hverdagen, uansett hvor man bor i landet. Og det er den viktigste jobben for regjeringen.