NOU 2023: 26

Ny lov om offentlige anskaffelser— Første delutredning

Til innholdsfortegnelse

Til Nærings- og fiskeridepartementet

Anskaffelsesutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 4. november 2022 for å gjennomgå regelverket for offentlige anskaffelser og komme med forslag til endringer. Utvalget er bedt om å dele arbeidet i to. Første del gjelder regelverkets struktur, forenkling av regelverket for anskaffelser og tydeliggjøring av bestemmelsene om samfunnshensyn. Utvalget gir med dette sin utredning av disse spørsmålene.

Oslo 10. november 2023

Halvard Haukeland Fredriksen

Leder

Malin Arve

Mads Greaker

Kjersti Holum Karlstrøm

Marianne Breiland

Jon Reidar Gresseth

Svein Terje Tveit

Arnhild Dordi Gjønnes

Beatrice Dankertsen Hennyng

Samantha Tahir-Hafting (sekretariatsleder)

Nina Klefstad Bjørnebye

Tone Bergh-Christensen

Malin Fosse

Beate Gulbrandsen

Tora Holm

Turid Mette Nilsen

Sofia Sanner

Grethe Midgaard Torrissen

Til forsiden