Forslag til ny anskaffelseslov:

Skal gjøre offentlige innkjøp enklere og mer bærekraftige

Det offentlige kjøper varer og tjenester for rundt 740 milliarder kroner i året. Nå foreslår et regjeringsoppnevnt lovutvalg å endre loven som styrer innkjøpene. Næringsministeren vil jobbe for å få en ny lov på plass så raskt som mulig.

Næringsminister og utvalgsleder holder frem rapporten
Næringsminister Jan Christian Vestre og utvalgsleder professor Halvard Haukeland Fredriksen. Foto: NFD

 – Regjeringen har vært tydelige på at vi vil endre regelverket og praksisen i offentlige anskaffelser. Vi har allerede gjort historiske endringer. Klima- og miljøhensyn skal fra nyttår vektes med 30% og Norgesmodellen sikrer seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser, sier næringsminister Jan Christian Vestre, og legger til:

– Offentlige og private aktører trenger et regelverk som er enklere å forstå og mer tilgjengelig. Samtidig må et nytt regelverk støtte viktige mål om å få en slutt på sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, bidra til gode lønns- og arbeidsvilkår, bruk av lærlinger, bærekraft og verdiskaping i hele landet. Dette vil bidra til like konkurransevilkår for de seriøse aktørene, sier han.

Ny struktur og forenkling

Næringsministeren fikk i dag overlevert den første av to utredninger fra utvalgsleder Halvard Haukeland Fredriksen.

Utvalget foreslår en ny struktur for regelverket, tydeliggjøring av reglene for samfunnshensyn – som klima og miljø – og forenkling av reglene for både små og store anskaffelser. Utvalget har også synliggjort forholdet til EØS-retten.

Første utredning

Første delutredning inneholder forslag til ny struktur for regelverket, tydeliggjøring av bestemmelsene om samfunnshensyn samt forenkling av regelverket. Rapporten fra utvalget sendes på tre måneders offentlig høring. Alle kan sende inn høringssvar, og høringsfristen er 10. februar 2024. Den offentlige høringen finner du her.

Andre utredning

Utvalget skal levere sin andre delutredning innen 4. mai 2024. I andre delutredning skal utvalget se nærmere på reglene om erstatning, avvisning og geografisk virkeområde. I tillegg skal utvalget utrede enkelte problemstillinger om lokale og regionale leverandører, land-til-land rapportering og sikkerhet og beredskap.

– Ser frem til debatten

– Jeg vil takke anskaffelsesutvalget for et godt og omfattende arbeid. Jeg vet at veldig mange har ventet på denne rapporten, og jeg ser frem til en spennende offentlig debatt. Så er målet mitt å få på plass en ny lov så raskt som mulig, sier Vestre. 

Første utredning sendes på tre måneders offentlig høring. Alle kan sende inn høringssvar. Høringen finner du her.

Leder:
Professor Halvard Haukeland Fredriksen, Bergen

Medlemmer:
Advokat Jon Reidar Gresseth, Trondheim
Advokat Kjersti Holum Karlstrøm, Tromsø
Advokat Svein Terje Tveit, Oslo
Professor Malin Arve, Bergen
Professor Mads Greaker, Nesodden
Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo
Rådgiver Marianne Breiland, Landsorganisasjonen i Norge, Oslo
Advokat Beatrice Dankertsen Hennyng, Kommunesektorens organisasjon, Oslo