Norgesmodellen

Hurdalsplattformen slår fast at Regjeringen vil utarbeide en Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser. Arbeidet med Norgesmodellen er en viktig del av regjeringens innsats for å fremme det trygge og seriøse arbeidslivet og bevare den norske arbeidslivsmodellen.


På denne siden finner du en oversikt med viktige milepæler i arbeidet med Norgesmodellen. 

Følg saken