Høring - Forslag til endringer i regelverket om offentlige anskaffelser og byggherreforskriften

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.02.2023

Vår ref.: 22/6169

Høringsbrev.pdf

Følg saken