Innspill til arbeidet med Norgesmodellen

Regjeringen har fått en rekke innspill fra ulike aktører til arbeidet med Norgesmodellen. Her følger en oversikt.