Vi ser til Trondheim for utforming av ny Norgesmodell for et seriøst arbeidsliv

Årlig kjøper det offentlige varer og tjenester for over 600 milliarder kroner. Et enormt stort tall som forteller oss hvilken betydning offentlige anskaffelser har for utviklingen av både næringslivet og arbeidslivet vårt. Og som viser oss hvor stor innkjøpsmakt det offentlige har. Arbeidet for et trygt, seriøst og organisert arbeidsliv er en prioritet for regjeringen. Det kan ikke være bare prisen som skal avgjøre hvilken leverandør det offentlige velger, vi må også stille krav som forebygger kriminalitet og utnytting av arbeidsfolk.

Derfor ønsker regjeringen å etablere en Norgesmodell for offentlige anskaffelser. Arbeidet ledes av våre tre departementer. Den skal utarbeides i tett samarbeid med partene i arbeidslivet, i næringslivet og offentlige innkjøpere rundt om i hele landet, og vi ønsker alle innspill velkommen. Norgesmodellen vil innebære nasjonale krav til leverandørene av alle offentlige anskaffelser, som skal forebygge sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, og støtte opp under et seriøst arbeidsliv.

Erna Solbergs regjering var en sinke i arbeidet for et seriøst og organisert arbeidsliv. De viste liten vilje til å bruke det offentliges innkjøpsmakt til å styrke arbeidslivet. Til tross for dette, begynner vi heldigvis ikke på bar bakke. Mange steder i landet er det lagt ned en stor innsats lokalt for et seriøst og ansvarlig næringsliv. Ikke minst gjelder det Trondheim, som har innført egne seriøsitetsbestemmelser som ligger til grunn for offentlige anskaffelser i bygge- og anleggsbransjen. Her er det viktige erfaringer å høste.

Utarbeidelsen av en Norgesmodell for offentlige anskaffelser vil bli en prosess hvor endringene kommer i etapper. Noen av de de første tiltakene vi vil vurdere er et forbud mot kontantbetaling, som vil gjøre det vanskeligere å betale svart. Et annet mulig tiltak er krav om å kontraktsfeste rapporteringsplikt til Skatteetatens Oppdrags- og arbeidsforholdsregister. Det vil gi bedre mulighet for kontroll og sanksjoner.

For å styrke konkurransekraften, opprettholde en bærekraftig velferdsstat og løse klimakrisen trenger vi flere fagarbeidere. Da er vi også avhengig av at det er seriøse bedrifter som tar imot lærlingene. Vi trenger en opprydning i mange bransjer, slik at det arbeidslivet mange unge søker seg til, er et trygt sted å jobbe. Derfor er bekjempelse av sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og useriøse arbeidsgivere en viktig del av det å utdanne fremtidens fagarbeidere. Det er et viktig bidrag til å skape et arbeidsliv som de unge ønsker å delta i.

Arbeidet med å utarbeide nye krav til lønns- og arbeidsvilkår i en Norgesmodell, vil i første omgang gjelde anskaffelser innen bygg- og anleggsnæringen og renholdsbransjen. Blant annet vurderer vi å styrke kravene til hvordan oppdragsgiver kontrollerer og følger opp sine anskaffelser. I tillegg vurderer vi om det er nødvendig å innføre krav til språkferdigheter for å ivareta HMS og sikkerhetshensyn i bygg og anlegg.

Arbeidet med en ny Norgesmodell skal resultere i bindende krav, ikke bare anbefalinger. Faktiske krav gir forutsigbarhet for alle som kjemper om offentlige kontrakter. Med tydelige krav vil den nye Norgesmodellen bidra til at de som driver seriøst og ansvarlig får et enda større konkurransefortrinn. Et seriøst arbeidsliv og et offensivt næringsliv går hånd i hånd. Det skal ikke lønne seg å ta snarveier.