Næringsminister Jan Christian Vestre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap)

Næringsministeren har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet næringslivspolitikk.

Tiltrådte: 14.10.2021
Fratrådte: 19.04.2024
Født: 1986

Næringsminister Jan Christian Vestre er født i 1986 og kommer fra Haugesund. Han var daglig leder i møbelprodusenten Vestre frem til utnevnelsen som næringsminister i Jonas Gahr Støres regjering. Mellom 2013 og 2017 var han styreleder for gjenreisningen av Utøya etter terrorangrepene 22. juli 2011.

Vestre er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Hans masteroppgave handlet om regjeringens eierskapsutøvelse mellom aksjelovgivningen og Stortingets kontroll- og instruksjonsmyndighet.

Vestre var politisk rådgiver for tidligere nærings- og handelsminister Trond Giske i 2013 og politisk rådgiver for Arbeiderpartiets representanter i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget fra 2010 til 2012.

Vestre var politisk rådgiver for tidligere leder i AUF Martin Henriksen fra 2007 til 2009, sentralstyremedlem i AUF fra 2010 til 2012 og leder i Elevorganisasjonen fra 2006 til 2007.

 

Utdanning:

2002 – 2005  Allmennfaglig utdanning, Berg videregående skole
2007 Enkeltemner i statsvitenskap, Universitetet i Oslo
2010 – 2017 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Erfaring:

2006 – 2007 Leder av Elevorganisasjonen
2007 – 2009 Politisk rådgiver for Martin Henriksen i AUF
2008 – 2014 Leder av Utdanningspolitisk forum i Oslo Arbeiderparti
2010 – 2012 Sentralstyremedlem i AUF
2012 – 2013 Daglig leder i Vestre AS
2013 – 2013 Politisk rådgiver i Nærings- og handelsdepartementet
2013 – 2017 Styreleder i gjenreisningen av Utøya etter terrorangrepene 22. juli 2011
2013 – 2017 Daglig leder i Vestre AS