Tidligere kunnskapsminister Tonje Brenna

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Tidligere kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap)

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk for barnehager, grunnskole, videregående opplæring og folkehøgskoler.

Tiltrådte: 14.10.2021
Fratrådte: 16.10.2023
Født: 1987

Tonje Brenna ble kunnskapsminister 14. oktober 2021. Før dette var hun fylkesrådsleder i Viken. Tidligere har hun vært politisk rådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet og ved Statsministerens kontor under Stoltenbergs andre regjering.