Evaluering av hvordan offentlige innkjøp bidrar til å fremme seriøsitet

Deloitte har på oppdrag for AID og NFD evaluert hvordan offentlige innkjøp bidrar til å fremme seriøsitet. Evalueringen har bestått av tre deler: 1) Evaluering av hvordan offentlige innkjøp, herunder profesjonalisering av innkjøp og bestemmelser i anskaffelsesregelverket bidrar til å fremme seriøsitet hos leverandører. 2) Evaluering av DFØs veileder om forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. 3) Evaluering av statlige virksomheters oppfølging av fellesføringen gitt i 2018 og 2019, og fellesføringens påvirkning på virksomhetenes anskaffelsesarbeid.