Presseinvitasjon: Næringsministeren tar imot utredning om offentlige anskaffelser

Torsdag 16. mai mottar næringsminister Cecilie Myrseth andre utredning fra anskaffelsesutvalget. Halvard Haukeland Fredriksen leder utvalget som i 2022 fikk i oppdrag å revidere regelverket.

Første delutredning ble presentert 10. november 2023. I første rapport foreslo anskaffelsesutvalget blant annet en ny struktur for anskaffelsesregelverket, og tydelige krav til grønn omstilling og sosial bærekraft. Nå legges andre og siste utredning fra anskaffelsesutvalget frem, som blant annet vil handle om sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser.

Under fremleggelsen vil utvalgsleder Halvard Haukeland Fredriksen presentere tilrådningene fra den andre og siste rapporten til utvalget.

Praktisk info:

Tid: 16. mai kl. 09.00-10.00

Sted: NFDs lokaler, Kongens gate 8 i Oslo

Husk gyldig ID.

Kontaktperson: kommunikasjonsrådgiver Sandra Godtlibsen, tlf. 482 46 740, e-post: sgo@nfd.dep.no.