Nye forslag om krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutvalget foreslår i ny delutredning at sikkerhet og beredskap skal ivaretas i offentlige anskaffelser. Utvalget foreslår også hvordan lokale aktører kan delta i konkurransen om offentlige kontrakter.

Bilde av Næringsminister Cecilie Myrseth i hvit kjole og utvalgsleder Halvard Haukeland Fredriksen iført dress. De holder NOU-en. Blå bakgrunn med riksvåpen.
Næringsminister Cecilie Myrseth og utvalgsleder Halvard Haukeland Fredriksen. Foto: NFD / David Berg Tvetene

– I den tiden vi lever i er det svært viktig å sørge for at offentlige midler brukes på en måte som ivaretar nasjonale sikkerhetsinteresser. Derfor ser vi frem til hvordan utvalget mener at vi kan stille krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser, sier næringsminister Cecilie Myrseth.

Næringsministeren fikk i dag overlevert siste utredning fra utvalgsleder Halvard Haukeland Fredriksen. Utvalget foreslår blant annet hvordan offentlige oppdragsgivere kan legge til rette for lokale leverandører, og ivareta sikkerhet og beredskap.

– Lokale leverandører bidrar til et rikt og variert næringsliv i alle deler av landet. Jeg gleder meg til å se hva utvalget har foreslått om hvordan vi kan få enda flere lokale leverandører til det offentlige, sier Myrseth.

Om utvalgets delutredninger

I første delutredning foreslo utvalget en ny struktur for anskaffelsesregelverket, og tydelige krav til grønn omstilling og sosial bærekraft.

I andre delutredning foreslår utvalget hvordan offentlige oppdragsgivere kan legge til rette for lokale leverandører, og ivareta sikkerhet og beredksap. I tillegg foreslår utvalget endringer i reglene om erstatning, avvisning og geografisk virkeområde. Andre utredning sendes på tre måneders offentlig høring. Alle kan sende inn høringssvar. Høringen finner du her.

Bilde av hele utvalget sammen med næringsministeren.
Hele utvalget sammen med næringsministeren.