Veileder om ivaretakelse av sikkerhet i offentlige anskaffelser

Veilederen har som mål å synliggjøre handlingsrommet i anskaffelsesregelverket, og gjennom dette hvordan offentlige oppdragsgivere kan ivareta norske sikkerhetsinteresser når de gjør innkjøp.

Les dokumentet her

 

Illustrasjon av veilederen