Nye terskelverdier for kunngjøring av anskaffelser i EØS-området er vedtatt

EØS-terskelverdiene justeres annet hvert år av Europakommisjonen som følge av endringer i valutakursene. Nærings- og fiskeridepartementet har nå fastsatt justerte EØS-terskelverdier i Norge for 2024-2026.

  • Ny terskelverdi for statlige myndigheters vare- og tjenestekontrakter er 1,49 millioner, og for andre oppdragsgiver er ny terskelverdi 2,3 millioner.
  • Ny terskelverdi for oppdragsgivere i forsyningskonkurranser er 4,6 millioner, og 57,8 millioner for konsesjonskontrakter.
  • For forsvars- og sikkerhetsanskaffelser er ny terskelverdi for vare- og tjenestekontrakter 4,6 millioner og bygge- og anleggskontrakter 57,8 millioner.

Se vedlegg for en oversikt over de nye terskelverdiene.

Offentlige anskaffelser er underlagt et regelverk der beløpsgrenser bestemmer hvilke regler som gjelder. Anskaffelsesregelverket skiller mellom nasjonale terskelverdier og EØS-terskelverdier, som angir når det er plikt til å kunngjøre nasjonalt eller når det er plikt til å kunngjøre i hele EØS-området.

Endringene gjelder kun EØS-terskelverdiene i anskaffelsesregelverket. Departementet vil komme tilbake til nasjonal terskelverdi senere.