Konkurranseregler

Konkurranseloven og EØS-konkurranseloven skal bidra til å opprettholde og stimulere konkurransen. De forbyr foretak å samarbeide slik at konkurransen begrenses, og gjør det mulig å gripe inn mot konkurransebegrensende fusjoner. Det er også forbudt for store, dominerende foretak å bruke metoder som kan stenge ute nye konkurrenter, eller presse eksisterende konkurrenter ut av markedet.
  • Vedtak i klagesaker

    Konkurranseklagenemnda er klageinstans for Konkurransetilsynets vedtak og avgjørelser.