(Korrigert utgave per 03.06.2024)

NOU 2024: 9

Ny lov om offentlige anskaffelser — Andre delutredning

Andre delutredning gjelder spørsmål om sikkerhet og beredskap, lokale og regionale leverandører, åpenhet om eierskap og skatt, geografisk virkeområde, reglene om avvisning og håndheving. I tillegg fremlegger utvalget forslag til ny lov om anskaffelser i forsyningssektorene og ny lov om konsesjonskontrakter.

Les dokumentet

Digitale vedlegg

Opprinnelig utgave og rettebrev