Forsiden

Etatsstyring av Konkurransetilsynet og Klagenemndssekretariatet

Departementets styring er fundert på prinsippet om mål- og resultatstyring. Styringen skjer ved at departementet formulerer mål og vurderer om resultatene av Konkurransetilsynets og Klagenemndssekretariatets virksomhet er i samsvar med målene. Etatsstyringen skal bidra til at Konkurransetilsynets og Klagenemndssekretariatets aktiviteter er i samsvar med budsjettmessige rammer, faglige mål og i tråd med politiske prioriteringer.

Departementets styring skjer ved at departementet formulerer mål, og vurderer om resultatene av virksomhetene er i samsvar med målene. Etatsstyringen skal bidra til at aktiviteter er i tråd med budsjettmessige rammer, faglige mål og politiske prioriteringer.

De overordnede målene formuleres i budsjettproposisjonen. Det samlende dokumentet for denne dialogen er tildelingsbrevet. Rapportering av resultater skjer både løpende og samlet i årsrapporten til departementet. 
 
På denne finner du informasjon om etatsstyringen av Konkurransetilsynet og Klagenemndssekretariatet.