Etatsstyring av Konkurransetilsynet

Departementets styring av Konkurransetilsynet er fundert på et prinsippet om mål- og resultatstyring. Styringen skjer ved at departementet formulerer mål og vurderer om resultatene av Konkurransetilsynets virksomhet er i samsvar med målene. Etatsstyringen skal bidra til at Konkurransetilsynets aktiviteter er i samsvar med budsjettmessige rammer, faglige mål og i tråd med politiske prioriteringer.

Departementets styring av Konkurransetilsynet skjer ved at departementet formulerer mål, og vurderer om resultatene av tilsynets virksomhet er i samsvar med målene. Etatsstyringen skal bidra til at Konkurransetilsynets aktiviteter er i tråd med budsjettmessige rammer, faglige mål og politiske prioriteringer.

De overordnede målene formuleres i budsjettproposisjonen. Det samlende dokumentet for denne dialogen er tildelingsbrevet. Rapportering av resultater skjer både løpende og samlet i årsrapporten til departementet. 
 
På denne finner du informasjon om etatsstyringen av Konkurransetilsynet.

 

Til toppen