Konkurranse og regulering

Det må tas hensyn til konkurranse og effektiv ressursbruk ved gjennomføringen av offentlige reguleringer og tiltak. I noen tilfeller vil reguleringene kunne gi enkelte aktører en utilsiktet beskyttelse mot konkurranse og gi dem mulighet til å utnytte markedsmakt.

Ved gjennomføringen av offentlige reguleringer og tiltak må det tas hensyn til konkurranse og effektiv ressursbruk. I noen tilfeller vil reguleringene kunne gi enkelte aktører en utilsiktet beskyttelse mot konkurranse, og gi dem mulighet til å utnytte markedsmakt.

Regjeringen legger vekt på effektiv ressursbruk i offentlig og privat sektor. Markedsøkonomiske prinsipper og konkurranseloven er sentrale virkemidler for å nå målet om effektiv ressursbruk i de delene av økonomien der markedsløsninger fungerer.

En viktig del av konkurransepolitikken er å bidra til at ulike offentlige reguleringer og tiltak ikke unødig påvirker konkurransen og markedenes funksjonsmåte negativt. Det er en oppgave for konkurransemyndighetene å synliggjøre hvordan ulike offentlige tiltak påvirker markedene og markedsaktørene. Dette bidrar til at bruk av konkurranse som virkemiddel for å oppnå effektiv ressursbruk blir synliggjort, og kan veies opp mot andre samfunnshensyn i utformingen av en helhetlig politikk.