Dagligvaremarkedet

Det fremgår av Hurdalsplattformen at regjeringen ønsker å sikre en bedre maktbalanse i verdikjeden for mat gjennom bedre tilsyn, større åpenhet og mer rettferdig fordeling av verdiene i hele verdikjeden.

 

På denne siden finner du aktuelle saker om regjeringens arbeid med å styrke konkurransen i dagligvaremarkedet, for å ivareta forbrukernes interesse av bedre utvalg og lavere priser.

Følg saken