Foreslår å styrke Konkurransetilsynets håndheving i dagligvaremarkedet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Næringsminister Jan Christian Vestre vil la Konkurransetilsynet gripe inn tidligere dersom de oppdager konkurranseskadelig adferd i dagligvaremarkedet.

– Vi ønsker at Konkurransetilsynet skal kunne gripe inn tidligere når dagligvareaktørene blir for store. På denne måten vil vi bidra til bedre konkurranse, som gir bedre utvalg i butikkene og forbrukerne mer for pengene, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Næringsministeren ba i mars Konkurransetilsynet om å vurdere nye virkemidler som vil gjøre det enklere for tilsynet å bekjempe konkurranseproblemer i dagligvaremarkedet. Tilsynet foreslår nå et verktøy som skal gjøre det mulig å treffe bransjespesifikke tiltak mot konkrete konkurranseutfordringer i markedene.

– Tiltaket handler om at Konkurransetilsynet først identifiserer konkurransehindringer i en bransje, for deretter å utforme skreddersydde avhjelpende tiltak. Vi mener dette kan bidra til å løse konkrete utfordringer blant annet i dagligvaremarkedet, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

Vil styrke konkurranseloven

Med denne endringen kan Konkurransetilsynet pålegge dagligvareaktørene å endre adferd, avtaler eller lignende selv om man ikke kan påvise et lovbrudd.

– La oss si at en dagligvarekjede inngår en eksklusiv avtale med en brusleverandør. Hvis Konkurransetilsynet oppdager at eksklusiviteten skaper konkurranseproblemer i markedet, kan de pålegge aktørene å åpne opp for at andre brusleverandører også kan selge varer i den aktuelle butikkjeden, uten at man har påvist misbruk av dominerende stilling eller at denne avtalen isolert sett skader konkurransen mellom kjedene, sier Vestre.

Gjeldende konkurranselov er en forbudslov hvor en etterforskning må rette seg mot enkeltaktører og ikke konkurranseproblemene som sådan. Det kan derfor være gjennomgripende og sammensatte problemer i markedet som konkurranseloven ikke fullt ut løser. Med det nye verktøyet kan Konkurransetilsynet imidlertid rette seg direkte mot konkrete forhold i markedets struktur eller problematisk atferd.