Rapporter og planer

Gjennomgang av Merkur-programmet

Menon Economics har utarbeidet en rapport som gjennomgår Merkur-programmet – en samling av offentlig finansierte tjenester og tilskudd som retter seg mot dagligvarebutikker og bokhandlere i distriktene. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Våren 2021 lyste Kommunal- og moderniseringsdepartementet ut et oppdrag for å få gjort en helhetlig gjennomgang av alle virkemidlene og innretningen på Merkur-programmet.

Hovedbegrunnelsen for gjennomgangen er at det er sju år siden Merkur-programmet sist ble evaluert. Det var derfor på tide med en gjennomgang, i lys av endringer i handlevaner,  teknologi og Merkurprogrammet selv, og framtidige utviklingstrekk.

Menon har også gitt en vurdering av om det er andre handelsvirksomheter som bør kunne delta i Merkur-programmet.

Menons vurderinger og anbefalinger

Menon peker på at Merkur-programmet overordnet fungerer godt. De ser likevel at det kan være grunner til å endre programmet på utvalgte områder, for å bedre møte utfordringene som kommer i årene fremover. Menon fremmer seks hovedanbefalinger for justeringer av Merkur-programmet.

Oppfølging av anbefalingene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil i samarbeid med Distriktssenteret og styret for Merkur-programmet vurdere forslagene, og avgjøre hvilke av forslagene som skal følges opp. 

Les hele rapporten her(PDF)