Høring om forbud mot konkurranseskadelige forskjeller i innkjøpsbetingelser i verdikjeden for mat og dagligvarer

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette forslag til forskrift om forbud mot konkurranseskadelige forskjeller i innkjøpsbetingelser i verdikjeden for mat og dagligvarer på offentlig høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.02.2024

Vår ref.: 23/6562

I oktober 2022 sendte Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) på høring to alternative forslag til forskrift som innebar forbud mot usaklige forskjeller i innkjøpspriser i verdikjeden for mat.[1] Høringen fulgte opp flere av Stortingets anmodningsvedtak fattet den 31. mai 2022 om prisdiskriminering og konkurranse i dagligvarebransjen.

På bakgrunn av innspill til høringen av oktober 2022, oppdaterte vurderinger av det EØS-rettslige handlingsrommet for å vedta nasjonale konkurranseregler, og andre pågående prosesser, har det etter departementets vurdering vært behov for å justere utformingen av forslag til forskrift om forskjeller i innkjøpspriser i verdikjeden for mat.

I vedlagte utkast til høringsnotat foreslås det en forskrift som innebærer forbud mot at aktører med relativ markedsmakt kan kreve ulike innkjøpsbetingelser for likeverdige ytelser, dersom det kan svekke konkurransen. Forslaget inneholder elementer som var en del av høringen av oktober 2022, men som er satt sammen på en måte som gjør at høringsinstansene ikke uten videre hadde grunnlag for å uttale seg om dem på den måten de nå foreslås. Et nytt element som ikke ble hørt i forbindelse med høringen av oktober 2022 er at forskriften er rettet mot både leverandører og grossister. Vi viser til høringsnotatet for en nærmere redegjørelse av forslaget.

[1] Høring om forbud mot usaklige forskjeller i innkjøpsbetingelser i verdikjeden for mat og dagligvarer - regjeringen.no

Høringen er åpen, og alle kan sende innspill. Vi ber om at høringsinnspill sendes via departementets høringsside, regjeringen.no/id3018396.

Høringsfristen er 9. februar 2024.

Departementene
Akademikerne
Dagligvareleverandørenes forening
Den norske Advokatforeningen
Energi Norge
Handel og Kontor i Norge
Hovedorganisasjonen Virke
Innovasjon Norge
KS Kommunesektorens Organisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Markedsforbundet
Negotia
NHO Mat og Drikke
NHO Service og Handel
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Frukt og Grønnsakgrossisters Forbund
Norges Kreditorforbund
Norsk Gartnerforbund
Norges Jurisforbund
Norges Sildelag
Norges Sjømatråd AS
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Industri
Norsk Industriforening for Generiske Legemidler
Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norsk Landbrukssamvirke
Næringslivets Hovedorganisasjon
Regnskap Norge
Rettspolitisk forening
Sparebankforeningen
Sjømatbedriftene
Skatterevisorenes Forening
SMB Norge
Spekter
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS
Bull & Co Advokatfirma
Advokatfirma DLP Piper Norway AS
Advokatfirmaet BAHR AS
Advokatfirmaet CLP DA
Advokatfirmaet Føyen
Advokatfirmaet Grette AS
Advokatfirmaet Haavind
Advokatfirmaet Hjort DA
Advokatfirmaet PricewaterhouseCoppers AS
Advokatfirmaet Schjødt AS
Advokatfirmaet Selmer AS
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Advokatfirmaet Thommessen AS
Advokatfirmaet Wiersholm AS
Advokatfirmaet Østgård DA
AGP Advokater AS
Arntzen de Besche Advokatfirma AS
Brækhus Advokatfirma DA
Deloitte Advokatfirma AS
Ernst & Young Advokatfirma AS
Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma DA
Kluge Advokatfirma AS
KPMG Law Advokatfirma AS
Kvale Advokatfirma DA
SANDS Advokatfirma DA
Wikborg Rein Advokatfirma AS
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Dagligvaretilsynet
Domstolsadministrasjonen
Finanstilsynet
Forbrukerklageutvalget
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Klagenemndssekretariatet (KNS)
Konkurranseklagenemnda
Konkurransetilsynet
Norges Bank
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
SIVA SF
Sivilombudet
Statens institutt for forbruksforskning
Statistisk sentralbyrå
Tolldirektoratet
Økokrim
Bergen Center for Competition Law and Economics
Menon Economics
Norsk institutt for bioøkonomi
Oslo Economics
Samfunnsøkonomisk Analyse AS
BN Bank ASA
Danske Bank
DNB Bank ASA
Handelsbanken
Landkreditt Bank AS
Nordea Bank
Pareto Bank ASA
Spare Bank 1 Gruppen
Sparebanken Sør
Handelshøyskolen BI
Nord universitet
Norges Handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Aass Bryggeri AS
Arendals Bryggeri
BAMA Gruppen
Berentsens Brygghus AS
Bondens Marked
Baker- og Konditorbransjens Landsforening
Billy Storhandel
Bryggeri- og drikkevareforeningen
Bunnpris Hovedkontor
Coca-Cola European Partners Norge
Coop Norge Handel AS
Den stolte hane AS
Dr. Oetker Norge AS
E.C. Dahls bryggeri AS
Eide Handel
Fatland AS
Finsbråten AS
Foodora Norway AS
Freia og Mondelez Norge
Furuseth AS
Grilstad AS
GrøntProdusentenes Samarbeidsråd
Hansa Borg Bryggerier AS
Haugen-Gruppen
Hennig Olsen Is
Hval Sjokoladefabrikk ASA
Iceland Mat AS
Imperial Brands Norway AS
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
Kontraktdyrkernes landslag
KSL – Kvalitetssystem i landbruket
Leiv Vidar AS
Lerum AS
Mack Ølbryggeri AS
Mandelez International
Mere Mat AS
Mills AS
Nordisk Kelloggs Norge
Nordfjord Kjøtt AS
NorgesGruppen ASA
Nortura SA
Nøgne Ø
Oda Norway AS
Orkla AS
Oskar Sylte Mineralvannfabrikk AS
Picard Norge
Q-Meieriene AS
Rema 1000 AS
Ringnes AS
Scandza AS
Skjerdal Daglegvare AS
Spesialgrossisten AS
Synnøve Finden AS
Swedish Match Norge
Tine SA
Tulip Norge AS
Tveter Gård Foredling AS
Norsk Felleskjøp SA
Wolt Norway

Følg saken

 • 15.12.2023

  Følger opp arbeidet for bedre konkurranse i dagligvarebransjen

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen har iverksatt historisk mange tiltak for å bedre konkurranseforholdene i dagligvarebransjen. Flere av utredningene i 10-punktsplanen følges nå opp med nye tiltak, som på sikt skal kunne bidra til bedre utvalg og lavere matvarepriser.

 • 15.12.2023

  Høring om forbud mot konkurranseskadelige forskjeller i innkjøpsbetingelser i verdikjeden for mat og dagligvarer

  Høring | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette forslag til forskrift om forbud mot konkurranseskadelige forskjeller i innkjøpsbetingelser i verdikjeden for mat og dagligvarer på offentlig høring.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 09.02.2024

 • 15.12.2023

  Nytt forslag om prisdiskriminering

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen foreslår en ny forskrift om forbud mot forskjeller i innkjøpspriser i dagligvarebransjen. Forbudet skal bidra til å gjøre det lettere for små og nye dagligvareaktører å konkurrere med de store og etablerte aktørene.

 • 06.12.2023

  Næringsministeren inviterte til daglegvareseminar

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fredag 15. desember inviterer næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til opent seminar om daglegvaremarknaden. Seminaret samlar viktige aktørar i bransjen, og handlar om korleis regjeringa følger opp 10-punktsplanen for betre utval og lågare prisar i matbutikken.

 • 06.10.2023

  Regjeringa styrkjer Konkurransetilsynet

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringa foreslår å auke løyvinga til Konkurransetilsynet med 6 millionar kroner. Auken skal styrkje tilsynet sitt arbeid med konkurranse i daglegvaremarknaden, grøn omstilling, og den digitale utviklinga.

 • 05.10.2023

  Her er rapportene om egne merkevarer og vertikal integrasjon

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

 • 28.06.2023

  Varsler ny høring om prisdiskriminering

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen vil gjøre en grundigere vurdering av et eventuelt forbud mot forskjeller i innkjøpspriser i dagligvarebransjen. Næringsministeren tar sikte på å sende nye forslag på høring til høsten.

 • 16.06.2023

  Forbyr praksis som motvirker konkurranse i dagligvaremarkedet

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Bruken av bestemmelser som hindrer konkurrenter fra å åpne nye butikker, gjør at konkurransen i dagligvaremarkedet ikke er så god som den kunne vært. Regjeringen forbyr nå praksisen.

 • 15.06.2023

  Innspill til definisjon av egne merkevarer

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  I april inviterte næringsminister Jan Christian Vestre dagligvarebransjen til å gi innspill til Samfunnsøkonomisk Analyse AS sitt forslag til definisjon av dagligvarekjedenes egne merkevarer.

 • 19.04.2023

  Næringsministeren vil ha innspill til definisjon av egne merkevarer

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Jan Christian Vestre inviterer dagligvarebransjen til å gi innspill til et forslag til definisjon av dagligvarekjedenes egne merkevarer. Departementet lyser nå ut andre del av utredningen for egne merkevarer og vertikal integrasjon.

 • 31.03.2023

  Nytt verktøy til Konkurransetilsynet

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringens 10-punktsplan inneholder historisk mange grep for å bedre konkurranseforholdene i dagligvarebransjen. Nå kan Konkurransetilsynet få et nytt og kraftfullt verktøy til å undersøke og gripe inn mot konkurranseproblemer.

 • 03.02.2023

  Slik følger regjeringen opp 10-punktsplanen

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen har iverksatt historisk mange tiltak for å bedre konkurranseforholdene i dagligvarebransjen. 10-punktsplanen skal bidra til bedre utvalg og lavere matvarepriser for forbrukerne.

 • 01.02.2023

  Regjeringens 10-punktsplan for bedre utvalg og lavere priser i matbutikken

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Matvareprisene øker og regjeringen har tatt en rekke initiativer for å bedre konkurranseforholdene i dagligvarebransjen og bidra til bedre utvalg og lavere priser for forbrukerne. Her er regjeringens 10-punktsplan.

 • 13.01.2023

  Regjeringen skal undersøke prisdannelsen i dagligvarebransjen

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen har tatt en rekke initiativer for å bedre konkurranseforholdene i dagligvarebransjen. Nå varsler næringsminister Jan Christian Vestre og landbruks- og matminister Sandra Borch ytterligere tre tiltak som skal gi mer informasjon om prisdannelsen og konkurranseforholdene mellom dagligvareaktørene.

 • 23.12.2022

  Dagligvarekjedenes egne merkevarer og vertikal integrasjon skal utredes

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Jan Christian Vestre vil til bunns i hvilke konsekvenser vertikal integrasjon og dagligvarekjedenes egne merkevarer har for konkurransen i dagligvarebransjen. I første omgang skal utredningen kartlegge omfanget av egne merkevarer og vertikal integrasjon.

 • 25.10.2022

  Høring om forbud mot usaklige forskjeller i innkjøpsbetingelser i verdikjeden for mat og dagligvarer

  Høring | Nærings- og fiskeridepartementet

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 16.12.2022

 • 25.10.2022

  Tar ytterligere grep om konkurransesituasjonen i dagligvarebransjen

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Jan Christian Vestre legger fram to alternative forslag til forbud mot usaklig prisdiskriminering fra leverandører med vesentlig markedsmakt. I tillegg vil næringsministeren gi Konkurransetilsynet kraftigere muskler.

 • 05.07.2022

  Vil forby dagligvarekjedenes praksis med å hindre konkurrenter i å åpne nye butikker

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Jan Christian Vestre vil forby bruk av klausuler som hindrer dagligvarekonkurrenter fra å åpne nye butikker. Forbudet skal gjøre det enklere å få tilgang til attraktive butikklokaler og bedre konkurransen i dagligvaremarkedet.

 • 26.05.2022

  Foreslår å styrke Konkurransetilsynets håndheving i dagligvaremarkedet

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Jan Christian Vestre vil la Konkurransetilsynet gripe inn tidligere dersom de oppdager konkurranseskadelig adferd i dagligvaremarkedet.

 • 10.05.2022

  Vil ta nye grep for mer rettferdig konkurranse i dagligvaremarkedet

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Jan Christian Vestre varsler i forbindelse med dagligvareseminaret tirsdag 10. mai fire tiltak for å sikre bedre maktbalanse i dagligvaremarkedet og bidra til bedre utvalg og lavere priser for forbrukerne.

 • 05.05.2022

  Næringsministeren inviterer til dagligvareseminar

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Jan Christian Vestre inviterer til åpent dagligvareseminar i Oslo tirsdag 10. mai. Seminaret samler viktige dagligvareaktører og følger opp regjeringens arbeid for velfungerende konkurranse i dagligvaremarkedet.

 • 20.12.2021

  Gjennomgang av Merkur-programmet

  Rapport | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Menon Economics har utarbeidet en rapport som gjennomgår Merkur-programmet – en samling av offentlig finansierte tjenester og tilskudd som retter seg mot dagligvarebutikker og bokhandlere i distriktene. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.