Høring om forbud mot usaklige forskjeller i innkjøpsbetingelser i verdikjeden for mat og dagligvarer

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.12.2022

Vår ref.: 22/7601

Høringsbrev_.pdf

Følg saken

 • 30.05.2024

  Lyser ut oppdrag om å kartlegge tilgang til grossisttjenester i dagligvaremarkedet

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Kartleggingen er en oppfølging av regjeringens 10-punktsplan for bedre utvalg og lavere priser i matbutikken.

 • 08.05.2024

  Ny undersøkelse viser høy lønnsomhet i dagligvarebransjen

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Konkurransetilsynet har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet undersøkt lønnsomheten i dagligvarebransjen. For mange av aktørene er lønnsomheten høyere enn hva man skulle forvente dersom det var tøff konkurranse i bransjen.

 • 15.12.2023

  Følger opp arbeidet for bedre konkurranse i dagligvarebransjen

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen har iverksatt historisk mange tiltak for å bedre konkurranseforholdene i dagligvarebransjen. Flere av utredningene i 10-punktsplanen følges nå opp med nye tiltak, som på sikt skal kunne bidra til bedre utvalg og lavere matvarepriser.

 • 15.12.2023

  Høring om forbud mot konkurranseskadelige forskjeller i innkjøpsbetingelser i verdikjeden for mat og dagligvarer

  Høring | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette forslag til forskrift om forbud mot konkurranseskadelige forskjeller i innkjøpsbetingelser i verdikjeden for mat og dagligvarer på offentlig høring.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 09.02.2024

 • 15.12.2023

  Nytt forslag om prisdiskriminering

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen foreslår en ny forskrift om forbud mot forskjeller i innkjøpspriser i dagligvarebransjen. Forbudet skal bidra til å gjøre det lettere for små og nye dagligvareaktører å konkurrere med de store og etablerte aktørene.

 • 06.12.2023

  Næringsministeren inviterte til daglegvareseminar

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fredag 15. desember inviterer næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til opent seminar om daglegvaremarknaden. Seminaret samlar viktige aktørar i bransjen, og handlar om korleis regjeringa følger opp 10-punktsplanen for betre utval og lågare prisar i matbutikken.

 • 06.10.2023

  Regjeringa styrkjer Konkurransetilsynet

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringa foreslår å auke løyvinga til Konkurransetilsynet med 6 millionar kroner. Auken skal styrkje tilsynet sitt arbeid med konkurranse i daglegvaremarknaden, grøn omstilling, og den digitale utviklinga.

 • 05.10.2023

  Her er rapportene om egne merkevarer og vertikal integrasjon

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

 • 28.06.2023

  Varsler ny høring om prisdiskriminering

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen vil gjøre en grundigere vurdering av et eventuelt forbud mot forskjeller i innkjøpspriser i dagligvarebransjen. Næringsministeren tar sikte på å sende nye forslag på høring til høsten.

 • 16.06.2023

  Forbyr praksis som motvirker konkurranse i dagligvaremarkedet

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Bruken av bestemmelser som hindrer konkurrenter fra å åpne nye butikker, gjør at konkurransen i dagligvaremarkedet ikke er så god som den kunne vært. Regjeringen forbyr nå praksisen.

 • 15.06.2023

  Innspill til definisjon av egne merkevarer

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  I april inviterte næringsminister Jan Christian Vestre dagligvarebransjen til å gi innspill til Samfunnsøkonomisk Analyse AS sitt forslag til definisjon av dagligvarekjedenes egne merkevarer.

 • 19.04.2023

  Næringsministeren vil ha innspill til definisjon av egne merkevarer

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Jan Christian Vestre inviterer dagligvarebransjen til å gi innspill til et forslag til definisjon av dagligvarekjedenes egne merkevarer. Departementet lyser nå ut andre del av utredningen for egne merkevarer og vertikal integrasjon.

 • 31.03.2023

  Nytt verktøy til Konkurransetilsynet

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringens 10-punktsplan inneholder historisk mange grep for å bedre konkurranseforholdene i dagligvarebransjen. Nå kan Konkurransetilsynet få et nytt og kraftfullt verktøy til å undersøke og gripe inn mot konkurranseproblemer.

 • 03.02.2023

  Slik følger regjeringen opp 10-punktsplanen

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen har iverksatt historisk mange tiltak for å bedre konkurranseforholdene i dagligvarebransjen. 10-punktsplanen skal bidra til bedre utvalg og lavere matvarepriser for forbrukerne.

 • 01.02.2023

  Regjeringens 10-punktsplan for bedre utvalg og lavere priser i matbutikken

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Matvareprisene øker og regjeringen har tatt en rekke initiativer for å bedre konkurranseforholdene i dagligvarebransjen og bidra til bedre utvalg og lavere priser for forbrukerne. Her er regjeringens 10-punktsplan.

 • 13.01.2023

  Regjeringen skal undersøke prisdannelsen i dagligvarebransjen

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen har tatt en rekke initiativer for å bedre konkurranseforholdene i dagligvarebransjen. Nå varsler næringsminister Jan Christian Vestre og landbruks- og matminister Sandra Borch ytterligere tre tiltak som skal gi mer informasjon om prisdannelsen og konkurranseforholdene mellom dagligvareaktørene.

 • 23.12.2022

  Dagligvarekjedenes egne merkevarer og vertikal integrasjon skal utredes

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Jan Christian Vestre vil til bunns i hvilke konsekvenser vertikal integrasjon og dagligvarekjedenes egne merkevarer har for konkurransen i dagligvarebransjen. I første omgang skal utredningen kartlegge omfanget av egne merkevarer og vertikal integrasjon.

 • 25.10.2022

  Høring om forbud mot usaklige forskjeller i innkjøpsbetingelser i verdikjeden for mat og dagligvarer

  Høring | Nærings- og fiskeridepartementet

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 16.12.2022

 • 25.10.2022

  Tar ytterligere grep om konkurransesituasjonen i dagligvarebransjen

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Jan Christian Vestre legger fram to alternative forslag til forbud mot usaklig prisdiskriminering fra leverandører med vesentlig markedsmakt. I tillegg vil næringsministeren gi Konkurransetilsynet kraftigere muskler.

 • 05.07.2022

  Vil forby dagligvarekjedenes praksis med å hindre konkurrenter i å åpne nye butikker

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Jan Christian Vestre vil forby bruk av klausuler som hindrer dagligvarekonkurrenter fra å åpne nye butikker. Forbudet skal gjøre det enklere å få tilgang til attraktive butikklokaler og bedre konkurransen i dagligvaremarkedet.

 • 26.05.2022

  Foreslår å styrke Konkurransetilsynets håndheving i dagligvaremarkedet

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Jan Christian Vestre vil la Konkurransetilsynet gripe inn tidligere dersom de oppdager konkurranseskadelig adferd i dagligvaremarkedet.

 • 10.05.2022

  Vil ta nye grep for mer rettferdig konkurranse i dagligvaremarkedet

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Jan Christian Vestre varsler i forbindelse med dagligvareseminaret tirsdag 10. mai fire tiltak for å sikre bedre maktbalanse i dagligvaremarkedet og bidra til bedre utvalg og lavere priser for forbrukerne.

 • 05.05.2022

  Næringsministeren inviterer til dagligvareseminar

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Jan Christian Vestre inviterer til åpent dagligvareseminar i Oslo tirsdag 10. mai. Seminaret samler viktige dagligvareaktører og følger opp regjeringens arbeid for velfungerende konkurranse i dagligvaremarkedet.

 • 20.12.2021

  Gjennomgang av Merkur-programmet

  Rapport | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Menon Economics har utarbeidet en rapport som gjennomgår Merkur-programmet – en samling av offentlig finansierte tjenester og tilskudd som retter seg mot dagligvarebutikker og bokhandlere i distriktene. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.