Tildeling av hyttetomter 2022

Nærings- og fiskeridepartementet som grunneier lyste i mars ut seks hyttetomter fordelt på områdene Todalen, Foxdalen og Vindodden på Svalbard. Tildelingen er nå klar.

Departementet ønsker å øke hyttetilbudet til en bred gruppe av Longyearbyens lokalbefolkning. Tildelingen av hyttetomtene har derfor prioritert formål som sikrer at en størst mulig del av fastboende får muligheten til å oppleve hyttelivet på Svalbard. I tillegg er det vektlagt hvorvidt søkerne disponerer hytte fra før.

Departementet informerer om at følgende organisasjoner er tilbudt hyttetomt:

Tomt

Tildelt

FS06

Svalbard Turn

FS09

Kongsberg Satellite Service AS

V02

Coop Svalbard SA

V08

Spitsbergen Eiendom AS, Svalbard Adventures AS og Svalbard Snøscooterutleie AS

 

For tomtene pkt. T02 og T04 i Todalen er disse forbeholdt prosjekter som gir hyttetilbud for småbarnsfamilier i Longyearbyen med barn opp til 6 år. Departementet opplyser om at Longyearbyen lokalstyre er tildelt tomtene for etablering av hytter for barnehagene Kullungen og Polarflokken i Longyearbyen.

Det er ikke avklart når neste utlysning av hyttetomter vil gjennomføres. Utlysning av hyttetomter vil annonseres offentlig.

Ved spørsmål ta kontakt med departementet på postmottak@nfd.dep.no eller tlf. 91 69 40 40