Oppmåling, grensejustering og sammenslåing av eiendommer

Oppmåling, grensejustering og sammenslåing av eiendommer i Longyearbyen forutsetter tillatelse fra Nærings- og fiskeridepartementet. Det er Longyearbyen lokalstyre som gjennomfører selve grenseoppmålingen/sammenslåingen.

Ønsker du å gjennomføre grensejustering, sammenslåing eller grenseutvidelse av en eiendom, må du først ta kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet.

Etter at departementet har behandlet din søknad om grensejustering, sammenslåing eller grenseutvidelse må du ta kontakt med Longyearbyen lokalstyre om selve gjennomføringen. Longyearbyen lokalstyre behandler søknad om grensejustering, sammenslåing og grenseutvidelse som byggesaksmyndighet i Longyearbyen.

Det er eiendommens hjemmelshaver som kan søke om deling av eiendom. I Longyearbyen er dette Nærings- og fiskeridepartementet.

Ta kontakt med Nærings- og fiskeridepartementets lokalkontor i Longyearbyen

Longyearbyen lokalstyre har nyttig informasjon om søknadsprosessen på sine hjemmesider. 

 

 

Ønsker du å gjennomføre oppmåling av en eiendom i Longyearbyen må du ha tillatelse fra  Nærings- og fiskeridepartementet. Du må derfor først ta kontakt med departementet dersom du ønsker oppmåling av eiendom.

Det er Longyearbyen lokalstyre som behandler søknad om oppmåling av eiendom og gjennomfører oppmåling.

Ta kontakt med Longyearbyen lokalstyre om du har spørsmål om oppmåling. Longyearbyen lokalstyre har i tillegg nyttig informasjon om oppmålingsprosessen på sine nettsider.

I Longyearbyen kan to eller flere eiendommer slås sammen dersom det ikke fører til prioritetskollisjoner mellom rettighetshavere til eiendommene.

For å kunne slå sammen to eller flere eiendommer, må det søkes om grunneiers tillatelse. Du må derfor først ta kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet. For å kunne slå sammen eiendommene må begge eiendommene være regulert av lik grunnleieavtale og heftelsene (f.eks. panteheftelser) på eiendommene må være like.

Nærings- og fiskeridepartementet er grunneier og må samtykke for opprettelse av grunnleiepunkt.

Etter at grunneier har gitt samtykke til opprettelsen må søknad om opprettelse av grunnleiepunkt sendes til Longyearbyen lokalstyre for saker innenfor Longyearbyen arealplanområde.

For saker utenfor Longyearbyen arealplanområde er det Sysselmesteren på Svalbard som behandler søknaden.

Nærings- og fiskeridepartementet er grunneier og må samtykke til flytting av grunnleiepunkt ifm. flytting av hytte.

Flytting av hytte er også søknadspliktig tiltak. For saker utenfor Longyearbyen arealplanområde er det Sysselmesteren på Svalbard som behandler søknaden. For saker innenfor Longyearbyen arealplanområdet er det Longyearbyen lokalstyre som behandler søknad om flytting.

Ved flytting av hytte opprettes nytt grunnleiepunkt og det gamle slettes. I enkelte tilfeller der Longyearbyen lokalstyre vurderer det som hensiktsmessig, og forholdene ligger til rette for det, kan eksisterende gårds- og bruksnummer (og eventuelt festenummer) beholdes og kun selve punktet flyttes.

Flytting av grunnleiepunkt forutsetter at det inngås ny grunnleieavtale for det nye grunnleiepunktet.

For mer informasjon om oppmåling, deling og seksjonering besøk Lokalstyrets hjemmesider: Oppmåling, deling og seksjonering - Longyearbyen lokalstyre