Eiendomsregistrering på Svalbard

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Fra 1. januar 2022 trer matrikkellovas regler i kraft på Svalbard. Det betyr at reglene for eiendomsregistrering på Svalbard blir omtrent som på fastlandet.

Matrikkellova regulerer en rekke sider ved offisiell eiendomsregistrering. Matrikkellovas regler har blitt praktisert på Svalbard, men det har manglet et formelt grunnlag. Det er nå på plass gjennom den nye forskriften.

– Selv om endringen først og fremst er av formell art, er det en fordel å ha mest mulig like regler om eiendomsregistrering på Svalbard som på fastlandet. Særlig gjelder det for Longyearbyen som møter mange av de samme utfordringene som norske kommuner, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Det kan være behov for å ta i bruk flere av virkemidlene som er tilgjengelige i matrikkellova, som for eksempel ved flytting av eiendomsgrenser. Det blir nå enklere når matrikkellova i sin helhet også gjelder på Svalbard.

Longyearbyen lokalstyre vil fortsatt ha ansvaret for oppmåling og eiendomsregistrering i Longyearbyen, mens Sysselmesteren fortsatt vil ha dette ansvaret andre steder på Svalbard. Reglene om fradeling og seksjonering av eiendom blir ikke endret.

Matrikkellova regulerer blant annet oppmåling av eiendomsgrenser, tildeling av gårds- og bruksnummer for nye eiendommer og adresser til nye boliger. Matrikkellova ble delvis innført på Svalbard i 2009. Alle faste eiendommer på Svalbard står dermed oppført i matrikkelen med sitt offisielle gårds- og bruksnummer på samme måte som for eiendommer på fastlandet.