Delplan for Hotellneset er vedtatt

Longyearbyen lokalstyre som planmyndighet i Longyearbyen vedtok 21. februar 2023 delplan for Hotellneset. Vedtak av delplanen er et viktig steg i retning av å kunne utvikle Hotellneset.

Området på Hotellneset eies og forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet. Når Longyearbyen lokalstyre nå har vedtatt delplanen, kan departementet igangsette planleggingsarbeidet for videre utnyttelse av arealene Hotellneset. Det inkluderer arbeidet med å oppfylle planbestemmelsene, etablering av infrastruktur, håndtering av dagens arealbruk, grunnforhold og avvikling av arealdisponering tilknyttet gruveaktivitet.

Når departementet har ferdigstilt sine planer for utvikling på Hotellneset vil det informeres om den videre prosessen. Departementet vil i den forbindelse legge ut informasjon om det åpnes opp for søknad om etablering og hvilken søknadsprosedyre som vil ligge til grunn.