Telegrafen på Hiorthamn

Svalbard byr på fantastisk natur, også nær Longyearbyen. En kort ski- eller scootertur ut fra Longyeardalens nordvendte skygger kommer man ut til Hiorthamn. Over på solsida på Hiorthamn åpner landskapet seg ut mot Isfjorden. På grunn av naturen og kulturmiljøet er Hiorthamn et flott bynært turområde som i dag benyttes av mange fastboende i Longyearbyen.

Området har en rik kulturhistorie med kulturminner og bygninger fra tiden med gruveaktivitet på Hiorthamn og Advent City. I 1917 ble bygningene og maskiner flyttet fra anlegget i Advent City og ned til sin nåværende plassering på Hiorthamn hvor ny gruvedrift ble satt i gang.    

Nærings- og fiskeridepartementet er eier av flere av de automatisk frede kulturminnene på Hiorthamn. Gjennom eierskapet har departementet også ansvaret for vedlikeholdet av disse. En god måte å ta vare på kulturminner når de først settes i stand, er at de brukes. Departementet har derfor tatt initiativ til et prøveprosjekt våren 2022 der vi setter i stand ett av byggene, Telegrafen, og tilgjengeliggjør denne for lokalbefolkningen.

Vårt mål er å åpne opp Telegrafen som en enkel varmestue der fastboende kan komme inn for å spise nistepakka i ly for vær og vind, få seg en kopp kaffe og kanskje lære litt om historien til Hiorthamn. Telegrafens beliggenhet gjør at den er et tilgjengelig turmål for småbarnsfamilier og andre som ønsker kortreiste naturopplevelser fra Longyearbyen.

Departementet har nå sendt inn en søknad til Sysselmesteren og Riksantikvaren for å få tillatelse til å gjøre enkle oppgraderinger av Telegrafen for å muliggjøre bruk. Det gjelder utbedring av vinduer og inngangsdørene, etablering av gulv og innsetting av bord, stoler og varmekilde.  

Det ligger flere andre hytter på Hiorthamn og vi har forståelse for at prøveprosjektet kan innebære noe økt ferdsel i området. Det er derfor viktig å formidle at dette blir en varmestue med begrenset bruk. En forutsetning for at dette blir et godt prosjekt er at alle interesserte parter tar hensyn til hverandre. Telegrafen skal kun være tilgjengelig for fastboende og vil primært være åpen i helger i vintersesongen og ved spesielle arrangementer. Telegrafen vil ikke være tilgjengelig som turmål for turister eller andre turoperatører. Det tilrettelegges heller ikke for overnatting eller utleie. Vi ønsker også at Telegrafen skal drives på frivillig basis, i samarbeid med en lokal ideell organisasjon.

Foto: LPO Arkitekter
Foto: LPO Arkitekter

For de som bor i Longyearbyen er naturopplevelser en viktig rekreasjonsmulighet. En viktig forutsetning for å kunne oppleve naturen er tilgjengelighet. Ved å tilrettelegge for bynære turmål som er tilgjengelig for de som bor i Longyearbyen, håper vi å kunne bidra til at flere får muligheten til å oppleve den vakre naturen i kort avstand fra Longyearbyen.